Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa ciągów komunikacyjnych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Projekt pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”

Całkowita wartość inwestycji – 150 799,50 zł

Kwota dofinansowania – 150 799,50 zł