Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Stypendia i Nagrody Starosty Szczecineckiego

Informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczecineckiego i studentów będących mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

 

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelni publicznej lub niepublicznej, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

- uzyskali w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium średnią ocen przekraczającą 4,6,

- uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów (w przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem),

- zamieszkują na terenie powiatu szczecineckiego.

Przy przyznawaniu stypendium będą brane również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia,
w szczególności: uczestnictwo w pracach zespołów badawczych lub realizacja własnych badań, publikacje w wydawnictwach książkowych i czasopismach specjalistycznych, zaangażowanie w pracę organizacji studenckich, fundacji i stowarzyszeń, wysokie wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, nagrody
i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ponadregionalnych lub międzynarodowych, wystąpienia w ramach sympozjów i konferencji.

Do wniosku (złożonego wg wzoru) należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za rok akademicki 2021/2022;

- elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów za rok akademicki 2021/2022 potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej;

- uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia w roku 2021/2022,

- oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 października 2022 r. Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu szczecineckiego i studenci zamieszkali na terenie powiatu szczecineckiego, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury
i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.

 Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:

- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadpodstawowych,

- uczniom i studentom, którzy posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia
w dziedzinie nauki, kultury lub sportu uzyskane poza szkołą lub uczelnią,

- uczniom i studentom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. .

Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, którą przyznaje Zarząd Powiatu Szczecineckiego. W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 6 Nagród, maksymalna wysokości Nagrody wynosi 3.000 zł. 

Wniosek o przyznanie nagrody składają:

- dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy nagroda,

- kluby sportowy,

- studenci. 

Wnioski o Nagrodę Starosty Szczecineckiego można składać do 30 września 2022 r. na załączonym wzorze. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione (za zgodność
z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata do Nagrody,
a w przypadku studenta dodatkowo oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

O decyzji Zarządu Powiatu Szczecineckiego, w sprawie przyznania i wysokości świadczenia, wnioskodawcy zostaną  poinformowani pisemnie.

Wnioski i klauzule znajdują się do pobrania z poradniku interesanta zamieszczonej na stronie BIP powiatu szczecineckiego (kategoria: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu).

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury
i Sportu. Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku:

- stypendium -  pok. nr 109, nr telefonu 94 37 29 267;

- nagrodapok. nr 107, nr telefonu 94 37 29 227.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.