Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Zdrowy pracownik – Aktywny pracownik

RPO WZ

 

Projekt pn. „Zdrowy pracownik – Aktywny pracownik”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych

Wartość projektu: 200 312,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 170 265,62 zł

Wkład własny: 30 046,88 zł

Projekt przewiduje konsultację fizjoterapeutyczną wraz z terapią indywidualną, kompleksowe wsparcie na rzecz walki ze stresem oraz zakup ergonomicznych foteli biurowych i lamp do oświetlenia ogólnego stanowisk pracy, bardziej korzystnego dla wzroku pracowników. Wskaźnikiem rezultatu w projekcie będą osoby (60 % uczestników projektu), które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie.