Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Zawodowcy przyszłości

RPO WZ

 

Projekt pn. „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Okres realizacji: wrzesień 2021 r. – grudzień 2023 r.

 

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy;

2. Zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego;

3. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

 

Krótki opis projektu:
Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 230 osób, w tym 191 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 39 nauczycieli.

Przewiduje się realizację:
• staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców;
• udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej;
• organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego;
• pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
• organizację zajęć tematycznych poza lekcjami;
• doposażenie pracowni zawodowych;
• tworzenie klas patronackich;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Planowane efekty:

1. Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 153 osób;

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu – 39 osób;

3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego które wykorzystywać będą doposażenie zakupione dzięki EFS – 5 szkół;

4. Liczba uczniów którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 163 osób.

 

Wartość projektu: 2 806 695,75 zł

Dofinansowanie w kwocie: 2 526 000,75 zł, w tym ze środków europejskich: 2 385 691,38 zł oraz z budżetu państwa: 140 309,37 zł.

 

 

Linki do stron szkół:

 

ZS NR 1

https://zs1ken.pl/

 - zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

ZS NR 2

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

ZS NR 6

https://www.zsswiatki.pl/ 

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

Zespół Szkół Technicznych

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text22&subpage=0

 

Harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu: „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy:

 

ZS Nr 1 w Szczecinku

https://zs1ken.pl/category/aktualnosci-2/

 

ZS Nr 2 w Szczecinku

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/wp-content/uploads/2022/01/harmonogram-dzialan-projekt.pdf

 

ZS Nr 6 w Szczecinku

https://www.zsswiatki.pl/ 

- zakładka PROJEKTY/ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI

 

Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text22&subpage=0

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.