Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Samorząd

Zarząd powiatu

  

Krzysztof Lis

Krzysztof Lis - starosta

Ur. w 1958 r. Wykształcenie wyższe techniczne - Politechnika Koszalińska, ukończone studia podyplomowe w zakresie: 
- zarządzania oświatą - Centrum Kształcenia Nauczycieli w Szczecinie, 
- prawa administracyjnego i samorządowego - Uniwersytet Szczeciński, 
- zarządzania projektami Europejskimi - Uniwersytet Szczeciński, 
zdany egzamin państwowy członków Rad Nadzorczych - wpisany na listę Ministerstwa Skarbu. Radny dwóch kadencji Rady Miasta w Barwicach 1990-1998, Przewodniczący tej Rady w latach 1990-1994, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Barwice w latach 1994-1998. Radny Rady Powiatu Szczecineckiego po raz czwarty. Od marca 2000 roku do chwili obecnej Starosta Szczecinecki (VI kadencja). Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za działalność samorządową. 
Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego dwie kadencje. Członek Zarządu Związku powiatów polskich, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy", Prezes i współzałożyciel Szczecineckiej Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, Prezes Zarządu Powiatowego OSP, Honorowy członek Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" w Bornem Sulinowie, Prezes Stowarzyszenia "Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego" 
Żonaty, żona Jolanta, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Barwicach, czworo dzieci: Marcin, Łukasz, Monika, Dominika. Dwie wnuczki: Zuzia i Zosia 
Hobby: wędkarstwo morskie i lądowe, motoryzacja, eksploracja, historia, geografia, polityka. 
Życiowe motto: przede wszystkim CZŁOWIEK

 

Robert Fabisiak

Robert Fabisiak - wicestarosta

Urodzony w 1973 r.  
Wykształcenie wyższe magister inżynier. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Politechnice Koszalińskiej.
W latach 2002 – 2008 Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinku. W latach 2008 – 2016 własna działalność gospodarcza oraz praca w firmach związanych z rolnictwem na stanowiskach dyrektora sprzedaży oraz sales menagera. Od 2016 r. do momentu wyboru na stanowisko wicestarosty ponownie kierownik BP ARiMR w Szczecinku. Radny Rady Powiatu obecnej kadencji.
Prywatnie szczęśliwy ojciec Pauliny, Stanisława i Franciszka.  

 

 

 

Arkadiusz Górka


Arkadiusz Górka

Ur. w 1965 r., zamieszkały Silnowo gm. Borne Sulinowo, żonaty, ojciec 7-miu córek, z wykształcenia leśnik, obecnie emeryt policyjny.
Od urodzenia związany z gminą Borne Sulinowo, priorytetem działalności społeczno- politycznej jest walka z wykluczeniem społecznym oraz pomoc dla rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i seniorów, od wielu lat działalność społeczna ukierunkowana jest na rzecz “małej ojczyzny” i kościoła katolickiego.
Przewodniczący/pełnomocnik struktur PiS miasta i gminy Borne Sulinowo, członek Prezydium Zarządu Powiatu PiS Szczecinek. Od początku VIII kadencji Sejmu RP efektywna współpraca z Posłanką PiS ziemi szczecineckiej Małgorzatą Golińską na rzecz gminy Borne Sulinowo i powiatu szczecineckiego.
W Radzie Powiatu szczecineckiego chce zająć się pracą na rzecz podniesienia bezpieczeństwa publicznego i służby zdrowia.
Zainteresowania: polityka społeczna i historia.

 

 Anna Kieling

Anna Kieling

Posiada wykształcenie wyższe, pedagogiczne, 33 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. Animatorka życia sportowego na terenie gminy Barwice. Trener wielu pokoleń wybitnych lekkoatletów. Organizator licznych zawodów sportowo- rekreacyjnych o zasięgu lokalnym oraz krajowym. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Uczestniczka wielu imprezach mastersów rangi Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Radna Rady Miejskiej w Barwicach przez ostatnie cztery kadencje.
Pełniła funkcje:
- wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej ostatniej kadencji,
- przez trzy kadencje pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Oświatowo-Społecznej 

 

 

Krzysztof Zając


Krzysztof Zając

Ur. w 1961 r., wykształcenie wyższe. Pracownik Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie. Mieszkaniec Bornego Sulinowa od 1993 r.
Ponieważ na sercu leży Jemu komfort i bezpieczeństwo życia lokalnej społeczności od wielu lat jest zaangażowany w działalność OSP. Pełni funkcję Prezesa w Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście i gminie Borne Sulinowo. Działa również w skali Województwa, gdzie jest Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej województwa Zachodniopomorskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w samorządzie: w latach 1994 - 1998 Radny Rady Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie, Radny Rady Powiatu w Szczecinku I, III, IV, V i obecnej kadencji. W latach 2006 – 2014 wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szczecineckiego. Od 2014 r. członek Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
Czas wolny wykorzystuje na rozwijanie swoich pasji, do których należy: sport, ogrodnictwo, turystyka.
Interesuje się również wpływem czynników środowiskowych i cywilizacyjnych na przyrodę, zarówno lokalną jak i w skali globalnej.
Żonaty - żona lekarz stomatolog w Bornem Sulinowie; córka – studentka Prawa.