Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty i inwestycje

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

Projekty:

 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007351" dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

2. „Remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

3. „Budowa drogi powiatowej na Osiedlu Świątki w Szczecinku – etap I” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

4. „Przebudowa ul. Kościuszki w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych" dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

5. „Przebudowa ulicy Narutowicza w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem" dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) - Żółtnica - III etap" – dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022

7. „Remont drogi powiatowej 1276Z odc. Barwice - Przybkowo" – dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2022

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap” – dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2023

9. „Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2023

10. „Remont drogi powiatowej 1274Z Szczecinek – Gałowo”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2023 – zadania remontowe

11. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień - III etap”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024