Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Otwarte drzwi dla Ukrainy

RPO WZ

 

Projekt pn. „Otwarte drzwi dla Ukrainy”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury na poczet zapewnienia odpowiednich warunków, w tym społecznych i bytowych, osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie

Wartość projektu: 498 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 498 750,00 zł

W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i wyposażenie obecnie użytkowanego jako magazyn żywności budynku, w wyniku czego powstanie miejsce udzielania różnych form wsparcia:

  1. miejsce integracji zapewniające m.in. działania angażujące uchodźców i społeczność przyjmującą,
  2. miejsce pomocy organizacyjno-prawnej i psychologicznej, 

punkt dystrybucji pomocy materialnej. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szczecinecką Fundacją Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Samochodowych.