Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

W dniu 1 kwietnia 2012r. w życie weszła ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), która zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się (niesłyszącym, głuchoniemym i głuchoniewidomym) dostęp do skorzystania z pomocy tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika, w kontaktach z organami administracji publicznej.

Zgodnie z art. 9 i 12 ww. ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć bezpłatnego skorzystania z usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w sprawach dla których właściwy jest Powiat Szczecinecki lub Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Szczecineckiego, proszona jest o zgłoszenie tego faktu e-mailem, faksem, listownie, telefonicznie lub osobiście, a także tą samą drogą przez inną osobę uprawnioną do ułatwienia porozumienia z osobą wymagającą pomocy, co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych do:

Biura Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
tel. 943729299

Pozostałe kontakty:

Sekretariat: 943729200 Fax: 943729256

e-mail: boi@powiat.szczecinek.plstarostwo@powiat.szczecinek.pl

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Starostwa Powiatowego składa się z segmentu „A”, który jest dwukondygnacyjny, segmentu „B” – trzykondygnacyjnego, łącznika oraz budynku biurowego wolnostojącego. Do segmentu „A” , „B” prowadzą dwa wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń architektonicznych usytuowane w łączniku budynku tj. wejście główne i wejście boczne od strony parkingu. Aby dostać się do budynku wejściem głównym osoba niepełnosprawna może skorzystać z zamontowanej tam platformy schodowej. Aby wezwać pomoc, wystarczy zadzwonić dzwonkiem. Na parterze łącznika znajduje się Biuro Obsługi Interesanta w którym bezpośrednio informacji udzielają zatrudnieni tam pracownicy . Wejście boczne od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach . Budynek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1 na parterze. Do budynku prowadzi jedno wejście, które zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bez ograniczeń architektonicznych. Osoby zatrudnione w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbyły szkolenie w zakresie języka migowego i bezpośrednio udzielają informacji dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku Starostwa Powiatowego korytarze i schody są dostępne i szerokie, które umożliwiają bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku znajduje się winda, która może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W tym zakresie również brak barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku Starostwa Powiatowego znajduje się winda, wyposażona w komunikator dla osób niewidzących, którego celem jest wspomaganie słyszenia.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego wyznaczone są miejsca parkingowe oznaczone niebieską kopertą. Jedno przy budynku administracyjnym wolnostojącym oraz jedno miejsce przy wejściu bocznym do budynku od strony dużego parkingu.
Przy budynku na ul. Wiatracznej 1 w Szczecinku, w którym mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności usytuowane są trzy miejsca parkingowe oznaczone niebieską kopertą.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń – informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Interesanta oraz pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Interesanta oraz pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.