Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Starostwo

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

78-400 Szczecinek 
ul. Warcisława IV 16, pok. -104

  tel./fax  94 372 43 61  
całodobowo
telefoniczny automat zgłoszeniowy


e-mail: wzk@powiat.szczecinek.pl

 

 

ASF

HPAI

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało stworzone na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007. Centrum zapewnia przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonuje zadania:

 1. Pełni całodobowy dyżur w celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. Współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. Współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. Współpracuje z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. Dokumentuje działania prowadzone przez centrum;
 7. Realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na podstawie art. 17 ust. 4 w/w ustawy starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Zespół zbiera się w celu:

 1. Oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;
 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. Opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

 

> Aktualności

Ewakuacja budynków

> Reagowanie kryzysowe

> Sprawozdania służb, inspekcji i straży

> Sprawy obronne

> Akty prawne

> Linki