Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: RPO WZ 2014-2020

Bezpieczna przystań dla Ukrainy

RPO WZ

 

Projekt pn. „Bezpieczna przystań dla Ukrainy”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Celem projektu jest integracja społeczna i aktywizacja społeczno-zawodowa migrantów z Ukrainy

Wartość projektu: 496 990,29 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 461 805,14 zł

Wkład własny: 35 185,15 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa poddasza budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wyprzedzić czas”.