Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Przemoc w rodzinie - sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Zdjęcie do Przemoc w rodzinie - sprawdź z jakiej pomocy możesz skorzystać

Formy przemocy

przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,

przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,

przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,  

inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

 

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

 

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać. 

 

Placówki udzielające pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

Nazwa instytucji/organizacji

Adres

Zakres ofiarowanej pomocy

Telefon

osoba do kontaktu

 

 

POWIAT SZCZECINECKI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Konsultacje dla osób stosujących przemoc,
 • Terapia dla osób stosujących przemoc, dla osób nieradzących sobie ze złością,
 • Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Prowadzenie programu terapeutyczno – psychologicznyego dla osób stosujących przemoc,
 • Prowadzenie grupy specjalistyczno – terapeutycznej dla osób doznających przemocy,
 • Świadczenie poradnictwa, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego itp.
 • Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
  i poradnictwa specjalistycznego,
 • Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej
  i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
  w ramach Procedury „Niebieska Karta” .
 • Powiadamianie odpowiednich służb
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny.
 • Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, sądu, policji i prokuratury.
 • Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie, doznające przemocy.

730 30 40 35

Magdalena Mazur – Balcerzak – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

.Obsługę Zespołów zapewnia Ośrodek Pomocy Społeczej

Godziny pracy tak jak
w OPS:

 

 

 

 

 

 

 

 • Powadzenie Procedury „Niebieskie Karty”,
 • Uruchomienie procedur prawnych, zmierzające do ochrony osób dotkniętych przemocą,
 • Praca z rodziną, w której występuje przemoc.
 • Zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w sytuacjach tego wymagających.
 • Powiadamianie Policji, Prokuratury, Sądu Rodzinnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i konieczności wglądu w sytuacje rodziny.
 • Udostępnienie specjalistycznego poradnictwa, pedagogicznego, prawnego
  i psychologicznego.
 • Pomoc w przygotowywaniu pism.

 

94  37-280-11,

94  37-280-03

728 - 823 - 383

Zespół Interdyscyplinarny
w Szczecinku,
ul. Wiejska 4, przewodnicząca Małgorzata Kisiel,

 

94-37-397-18

Zespół Interdyscyplinarny
w Białym Borze,
ul. Nadrzeczna 2a, przewodnicząca Robert Rutkowski

 

94-37-36-022

Zespół Interdyscyplinarny
w Barwicach,
 ul. Czaplinecka 14, przewodnicząca Anna Kłyszejko

 

94-37-33-959

Zespół Interdyscyplinarny
 w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, przewodniczący Joanna Mejer,

 

 

 

 

 

94-37-47-077

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szczecinek, ul. Pilska 3, przewodnicząca Marzena Nowacka,

 

 

 

 

 

 

 

 

94-37-36-810

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Grzmiąca, ul. 1-go Maja 7, przewodniczący Dominika Bielecka

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy Domowej

ul. Armii Krajowej 29,

pokój211

78-400 Szczecinek

 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Domowej obejmującego bezpłatne porady prawne, interwencje
  w instytucjach, konsultacje w zakresie spraw indywidualnych, motywowanie osób doznających przemocy w procesie zmian, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobów rozwiązywania problemów, wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie do odpowiednich instytucji.
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy.
 • Pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w przemoc,
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-warsztatowych dla uczniów szczecineckich szkół na temat przemocy domowej.
 • Możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego.

798 031 427

Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek

koordynator

Joanna Ossowska -

 

Sąd Rejonowy w Szczecinku Zespół Kuratorów Rodzinnych

ul. Bohaterów Warszawy 42

78-400 Szczecinek

 • Współpraca między instytucjami.
 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy.
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie.
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.

94  37-308-30

Kierownik Beata Brosiłowicz

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Kilińskiego 1

Szczecinek

 • Opieka pedagogiczna i wychowawcza nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • W ognisku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.

 

94  37- 437- 22

512-350-752

94  37- 236- 97

Dorota Patkowska

 

Świetlica środowiskowa  Tratwa

ul. Wiejska 4

Szczecinek

 • Placówka wsparcia dziennego dla dzieci
  w wieku 7 – 13 lat, które wymagają pomocy
  w procesie edukacji, organizacji czasu wolnego oraz socjoterapii.
 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

94  37-412-11

798 031 427

 

Iwona Stachnik

Monika Firaza

 

 

 

 

Klub Młodzieżowy Tratwa

ul. Wiejska 4

Szczecinek

 • Udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • Organizowanie czasu wolnego,
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,
 • Zajęcia z elementami socjoterapii,
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
  i interpersonalnych.

94  37-412-11

 

Kamila Klafczyńska

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

ul. Kościuszki 57,

Szczecinek

Wsparcie udzielane jest bezpłatne, głównie ukierunkowane na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom.

Prowadzona jest także terapia rodzinna.  

 • Terapia, wsparcie,
 • Porady psychologiczne,
 • psychoterapia

94 3721451

531 679 567

Koordynator Monika Lisaj - Łozińska

 

Świetlica Koniczynka 

 

Osiedle Zachód szczecinek

 • Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy,, używek i agresji.
 • W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne

609- 657- 057

Stowarzyszenie Sportowe pomagamy Dzieciom

 

 

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza – Caritas Parafii pw. NNMP

ul. 3-go Maja 1

Szczecinek

 • zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc
  w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych
  w rodzinie, socjoterapia
 • eliminowanie zaburzeń osobowościowych,

94-37-42-701

Kancelaria wew. 20

Proboszcz wew. 21

 

 

Punkt Konsultacyjny

Urząd Gminy

Szczecinek

 • Motywowanie osób uzależnionych
  i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
 • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej.
 • Udzielenie stosownego wsparcia i informacji
  o możliwościach uzyskania pomocy
  i powstrzymania przemocy.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej.
 • Zdiagnozowanie problemów całej rodziny
   i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.

 

94-37-47-077-

Godziny przyjęcia specjalistów:

 • pedagog – terapeuta

każdy czwartek w godzinach 14:00 – 16:00

 • psycholog – każdą środę

w godzinach 13:00 – 14:00

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wiatraczna 1

78-400 Szczecinek

 • Działalność ustawowa w tym: profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych.
 • Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy.
 • Tworzenie i prowadzenie Programów „ Szkoła dla Rodziców”, „Wychowanie bez Klapsa”, „Trening kontroli złości”

 

94  37-437-22

512-350-752

 

 

„PATRONKA” Sp. z o.o.

ul. Lelewela 11,

ul. Klasztorna 11

78-400 Szczecinek

 • Wsparcie dla osób doznających przemocy.
 • poradnictwo dla osób stosujących przemoc.
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu.
 • Dzienny oddział terapii uzależnień.
 • W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień.

 

94  37-40-106 – Lelewela

 

 

94  37 21 435 - - Klasztorna

 

 

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Szczecinku, Plac Wolności 13

 

 

 

 • Poradnictwo w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Motywowanie do podjęcia terapii odwykowej.
 • Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu pozyskania informacji dot. przemocy w rodzinie, demoralizacji nieletnich.
 • Poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w doskonaleniu metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem
  i przemocą.

 

94  37-141-53

Beata Kowal

 

w Gminie Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

 

94  37- 368- 10

 

Jolanta Bierkowska

 

 

Tel. 094-373-63-09 (wew.21)

Jolanta Lis

 

w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

 

 

w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6.

94 37-34-122

Irena Stecenko

 

 

 

w Białym Borze, Żymierskiego 10

 

94 37 39 002,

94 37 39 032

Bożena Sadlak

 

Komenda Powiatowa Policji

w Szczecinku, ul. Polna 25

 

 

 • Interwencja domowa.
 • Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
  w ramach Procedury „Niebieskiej Kary” .
 • Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej.
 • Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.
 • Powiadomienie Sądu i Prokuratury
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

94  37- 53- 511

 

 

 

Komisariat w Bornym Sulinowie,
ul. B. Chrobrego 2,

94  37- 534- 51

667- 094- 093

 

 

Komisariat w Białym Borze, ul. Słupska 10

94  37- 53- 471

695-876- 554

 

 

Komisariat w Barwicach, ul. Zwycięzców 22

94  37- 534- 91

695- 876- 553

 

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska

 

 

w Szczecinku,

ul. Karlińska 15

 • Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 • Pomoc w napisaniu pism i wniosków.
 • Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych.

 

94  37- 405- 44

 

 

 

 

w Barwicach,

ul. Zwycięzców 22

 

94 373- 63- 09

wew. 47

 

 

 

w Bornem Sulinowie,
al. Niepodległości 6

94  37- 34- 148

 

 

Straż Gminna

W Grzmiącej ul. 1 Maja 7

94  37- 36- 810 wew.61

 

 

Prokuratura Rejonowa

ul. Mickiewicza 16

78-400 Szczecinek

 

 • Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy
 • Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie
 • Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

 

94  37- 430- 88

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Osobom Najbliższym oraz Świadkom Przestępstw

w Szczecinku

 ul. 3 Maja 1a; 78-400 Szczecinek

(Dom Parafialny parafii pw. NNMP w Szczecinku,

pokój numer 18 (Caritas) )

 

 

 

Zakres udzielanej pomocy:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychologiczną
 • Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,  w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń
  i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i

innych opłat,

 • Przyznawanie bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości

i higieny osobistej.

 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim
 • zakup urządzeń i wyposażenia domowego

 

 

 

518 532 389

 

Anna Ilukowicz

czynny:

 poniedziałek 10.00-18.00

wtorek-piątek 8.00-16.00

 

 

Klub

 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych

Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza”

ul. Armii Krajowej 29, pokój 102

(parter Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku

 • Klub – miejsce, gdzie osoby dorosłe mogą spokojnie i w sympatycznym towarzystwie spędzić ciekawie czas.
 • Bezpłatna kafejka internetowa.
 • Pośredniczenie w kontakcie osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
 • Pomoc w napisaniu pism i wniosków oraz szukaniu pomocy poprzez Internet.

Bezpłatne porady obywatelskie

697755214

Fundacja

„Miłosierdzie i Wiedza”

koordynator

Mariusz Michalski

 

                     

 

 

Ponadto w całej Polsce, a więc także na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Są to Ośrodki, które oprócz schronienia oferują też pełny zakres pomocy specjalistów, są to:

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

    ul. Grunwaldzka 49

    78-200 Białogard

    tel. 94 312-22-57

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

    ul. Dąbrowskiego 4

    73-500 Świnoujście

    tel. 91 322-54-60

Ośrodki zapewniają schronienie, nocleg i wyżywienie osobom doznającym przemocy domowej, zapewniają ochronę przed osobą, której się boją, oferują pełny zakres pomocy specjalistycznej: psychologiczną, medyczną, prawną i socjalną.
W realizacji swoich zadań ośrodki współpracują z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

W Powiecie Szczecineckim jedyną placówką zapewniającą schronienie osobom doznającym przemocy w rodzinie jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  Hostel dla Osób Doznających Przemocy „Zacisze”. Schronienie w Hostelu mogą otrzymać osoby z terenu Miasta Szczecinek.

Chcąc skorzystać z pomocy oferowanej przez Hostel należy skontaktować się z Panią Elżbietą Baran, tel. 94-37-28-032.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" IPZ
ul. Korotyńskiego 13,

02-121 Warszawa
tel.: (+48) 22 824-25-01, fax 22 823-96-64
Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 18.00.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

 

infolinia 801 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"

ul. Energetyków 10 ,

70 – 656 Szczecin

tel. 91  350 – 73 – 80

kom: 697 – 803 – 070

fax: 91  431 – 8 – 26

e-mail :biuro@sos.home.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.