Oto logo strony. Piękne ono jest

Przeznaczone do użyczenia

Starosta Szczecinecki informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonych w jednostce ewidencyjnej miasto Barwice,
- numer 289 o pow. 0,0471 ha, obręb ewidencyjny Barwice 03, KO1I/00048925/0,
- numer 33 o pow. 0,1789 ha, obręb ewidencyjny Barwice 05, KO1I/00046795/5,
- numer 36 o pow. 0,0294 ha, obręb ewidencyjny Barwice 05, KO1I/00046795/5, 
na rzecz Gminy Barwice, z przeznaczeniem pod realizację zadania polegającego na budowie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji, integracji społecznej przeznaczonej do użytku publicznego w Barwicach.

Szczegóły:  tutaj>>

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności