Oto logo strony. Piękne ono jest

Wizyta przyjaciół z Ewangelicznego Związku Braterskiego

Powiat Szczecinecki od lat może liczyć na wsparcie Ewangelicznego Związku Braterskiego w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Starosta Krzysztof Lis spotkał się ze swoim wieloletnim przyjacielem St. Prezbiterem Ludwikiem Skowrczem oraz gośćmi ze Szwajcarii.

Zdjęcie do Wizyta przyjaciół z Ewangelicznego Związku Braterskiego


Ewangeliczny Związek Braterski jest wszędzie tam gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Oferuje swe wsparcie w takich sytuacjach kryzysowych jak trzęsienia ziemi, katastrofy, wojny i wiele innych, w których zagrożone jest ludzkie życie. Związek od wielu lat wspiera Powiat Szczecinecki, przekazując chociażby środki finansowe i paczki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Organizuje kolonie oraz udostępnia nadmorskie obiekty, aby te mogły spędzić w nich wakacje. Ponadto zawsze hojnie wspiera rożnego rodzaju akcje charytatywne. Od czasu trwania wojny w Ukrainie mocno wspierał Powiat Szczecinecki w niesieniu pomocy uchodźcom, przekazując pokaźne środki finansowe na zakup leków, żywności i wszelkich niezbędnych do życia produktów.

Dzisiaj (18.11) prezbiter Ludwik Skowrcz odwiedził starostę Krzysztofa Lisa w towarzystwie sekretarza EZB Łukasza Grygiera, prezydenta Gemeinde für Christus, pastora Matthiasa Kässera, który koordynował pomoc finansową dla uchodźców z Ukrainy oraz długoletniego misjonarza w Papui Nowej Gwinei Johna Altema. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń na temat sposobów pomocy jaką oba kraje – Polska i Szwajcaria – świadczą na rzeczy obywateli Ukrainy. Starosta Krzysztof Lis bardzo dziękował za wszelkie wsparcie, które samorząd powiatowy otrzymał ze strony Związku, z kolei goście ze Szwajcarii byli pod wielkimi wrażeniem ogromu pomocy jakiej Powiat Szczecinecki udzielił sąsiadom z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie.

Na zakończenie wizyty starosta wręczył przedstawicielem Związku okolicznościowe upominki wyrażając nadzieję, że okazja do następnego spotkania zdarzy się już niebawem.

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności