Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

28 listopada odbędzie się 56. sesja Rady Powiatu

28 listopada, o godz. 13:00 w sali konferencyjnej im. Józefa Macichowskiego Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się 56. sesja Rady Powiatu. Przed rozpoczęciem obrad będzie miało miejsce wręczenie nagród dla klubów sportowych i szkół za osiągnięcia sportowe, nagród Starosty Szczecineckiego w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Zdjęcie do 28 listopada odbędzie się 56. sesja Rady Powiatu

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji: Nr LIV/2022 z 23.09.2022 r. oraz Nr LV/2022 z 18.10.2022 r.  
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
  6. Wolna trybuna dla zaproszonych parlamentarzystów, radnych sejmiku województwa zachodniopomorskiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
  7. Podjęcie uchwał:

a)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022,

b)     o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2022-2024”,

c)      w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2022 – 2036,

d)     w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego instrumentem płatniczym,

e)     w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2023,

f)       w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku,

g)     w sprawie udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej,

h)     w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,

i)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 r.,

j)       w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,

k)      w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Szczecineckiego (dot. linii komunikacyjnej relacji: Szczecinek – Ostropole – Kiełpino – Juchowo – Kądzielnia – Kucharowo – Mosina – Szczecinek),

l)       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Szczecinecki z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Czarnobór umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1289Z w miejscowości Silnowo wraz z obiektem inżynierskim JNI01007373”,

m)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,

n)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki,

o)     w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LV/381/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 14 października 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022. 

8.Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych radnych, członków Zarządu powiatu, sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, złożona przez:

a)     Przewodniczącego Rady Powiatu w Szczecinku,

b)      Starostę Szczecineckiego,

c)      Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku.

9. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie sesji. 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.