Oto logo strony. Piękne ono jest

Szczecinecki eksperyment

 

 

Szczecinecki eksperyment ... 

 

Projekt pn. „Szczecinecki eksperyment  - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, OŚ IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji, dostosowanie treści edukacyjnych do aktualnego stanu wiedzy i stanu techniki poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku.

 

Umowa o dofinansowanie podpisana została w Szczecinku w dniu 28.07.2017 r.

Okres realizacji projektu: 08.11.2017 r . – 31.08.2018 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu: 2 428 764,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  2 064 449,99 zł (85%)

 

Planowane efekty projektu:

  1. Uruchomienie pierwszego Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku;
  2. Wyposażenie 5 pracowni: Specjalistyczne laboratorium analityczne, Sala doświadczalna

i wystawowa -Bioróżnorodność, Sala Odnawialnych Źródeł Energii, Sala programowania                          i obróbki metali wraz z drukarką 3D, Sala doświadczalna nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym;

  1. Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych na obszarze Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego;
  2. W rezultacie, działaniami instytucji popularyzującej naukę i innowacje objętych zostanie                            w trakcie realizacji projektu co najmniej 3000 osób, jako osoby indywidulne jak również                            w grupach zorganizowanych.

 

Ośrodek działać będzie pod egidą Centrum Edukacji i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku, natomiast zlokalizowany będzie w dwóch miejscach, na terenie Centrum i Zespołu Szkół Technicznych. 

 

Stan realizacji na 11.12.2017:

Beneficjent w drodze procedury przetargowej wyłonił dostawców wyposażenia do pracowni: specjalistyczne laboratorium analityczne, sala doświadczalna i wystawowa - bioróżnorodność, sala odnawialnych źródeł energii. Podpisano umowy z APLY Anna Borawska oraz COMDREV.PL Sp. z o.o. na ogólną kwotę 391 979,59 zł.  

Aktualnie trwa wyposażanie tych pracowni. W dniu 8 grudnia 2017 r. dokonano odbioru sprzętu laboratoryjnego, natomiast do dnia 22 grudnia dostarczony zostanie sprzęt komputerowy i multimedialny. 

Już wkrótce w Ośrodku Popularyzującym Naukę w Szczecinku rozpoczną się zajęcia, warsztaty i laboratoria w których uczestniczyć mogą dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowo zakupionego wyposażenia oraz nowoczesnych metod nauczania. 

 

W ramach kilku kolejnych przetargów wyłoniono dostawców wyposażenia do pracowni programowania i obróbki metalu wraz z drukarką 3D oraz pracowni nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym.

Pracownia programowania i obróbki metalu wraz z drukarką 3D wyposażana jest przez:

1. COMDREV. PL. Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku – sprzęt komputerowy;

2. ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – drukarka 3D, przyrządy pomiarowe, meble warsztatowe oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie pomocnicze do obróbki i łączenia metali.

Wartość wyposażenia tej pracowni stanowi kwotę 1.449.606,96 zł brutto.

Pracownia nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym wyposażona zostanie przez firmę ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która dostarczy maszyny, urządzenia i wyposażenie pomocnicze do obróbki i łączenia metali na kwotę 543.283,56 zł brutto.

W Ośrodku Popularyzującym Naukę w Szczecinku rozpoczęły się już zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu.

  

Stan realizacji na 04.05.2018:

Wykonawca – firma ABPLANALAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zrealizowała dostawę maszyn, urządzeń wyposażenia pomocniczego do obróbki i łączenia metali do Pracowni nierozłącznego łączenia metali w dniu 04.05.2018 r. Komisja dokonała odbioru dostawy.

Dostarczono: między innymi stoły warsztatowe-spawalnicze, szlifierka – ostrzałka, nożyce dźwigowe ręczne do cięcia blach, prasa ręczna, zestawy narzędzi ślusarskich, urządzenia do spawania gazowego, giętarka rur, piła taśmowa do cięcia metalu, wiertarka stołowa, zestaw do lutowania, zgrzewarka elektryczna, urządzenia do spawania elektrodą otuloną MMA wraz z zestawem ochronnym operatora, urządzenie do spawania metodą MIG/MAG wraz z zestawem ochronnym operatora, urządzenia do spawania metodą TIG wraz z zestawem ochronnym operatora oraz stanowisko spawalnicze zrobotyzowane. Łączna wartość dostarczonego sprzętu wynosi 543 283,56 zł brutto.

 

Stan realizacji na 31.08.2018 r.

Wykonawca – firma ABPLANALAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zrealizowała dostawę maszyn, urządzeń wyposażenia pomocniczego do obróbki i łączenia metali do Pracowni programowania i obróbki metalu wraz z drukarką 3D w dniu 05.07.2018 r. Komisja dokonała odbioru dostawy.

Dostarczono: centrum frezarskie CNC wraz z zestawem narzędzi i oprzyrządowaniem z symulatorem sterowania CNC i oliwiarką, centrum tokarskie CNC z osią Y wraz z zestawem narzędzi i oprzyrządowaniem z  symulatorem sterowania CNC i oliwiarką, centrum tokarskie CNC wraz z zestawem narzędzi i oprzyrządowaniem  z symulatorem sterowania CNC i oliwiarką, wózek narzędziowy, stół warsztatowy, imadło ślusarskie.

Łączna wartość dostarczonego sprzętu do tej pracowni wynosi 1 110 350,03 zł brutto.

Wartość wyposażenia tych pracowni wynosi prawie 2,4 mln zł.