Oto logo strony. Piękne ono jest

Strzelnica w powiecie 2023 - Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku

 

 

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

 

Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Szczecinek” dofinansowane zostało z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Całkowita wartość inwestycji – 500 000,00 zł 

Kwota dofinansowania – 200 000,00 zł 

 

Realizacja zadania umożliwi propagowanie sportu strzeleckiego, a także kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku.