Oto logo strony. Piękne ono jest

Strzelnica w powiecie 2021

 

 

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

 

Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze” dofinansowane zostało z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Całkowita wartość inwestycji – 250 107,14 zł

Kwota dofinansowania – 150 000,00 zł

 

Realizacja zadania umożliwi propagowanie sportu strzeleckiego, a także kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią przez uczniów klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.