Oto logo strony. Piękne ono jest

Stawiamy na cyfryzację! – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

 

Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Stawiamy na cyfryzację! – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach projektu planujemy:

  • wyposażyć pracownie szkolne w monitory interaktywne wraz z komputerami przeznaczonymi do współpracy z monitorem,
  • zakupić nowoczesne materiały dydaktyczne, tj.: programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, stanowiące zestaw sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, stworzonych z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,
  • wyposażyć pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
  • zrealizować dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, 
  • zorganizować kółka zainteresowań,
  • przeprowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów, 
  • wprowadzić program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce (1 000 zł przez okres 10 miesięcy),
  • przeprowadzić szkolenia dla uczniów: „Branżowe Symulacje Biznesowe - zarządzanie firmą + planowanie biznesu" oraz "Start UP Shaker – warsztaty biznesowe dla młodzieży",
  • udoskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki.

Grupą docelową projektu są dwie szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze - ich uczniowie i nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach.

Projekt ma na celu poprawę jakość i dostępność kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych poprzez bezpośrednie wsparcie dla uczniów, nauczycieli jak i samych szkół.

Efektem projektu będzie zmiana sytuacji grup docelowych projektu (nabycie kwalifikacji/kompetencji przez uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, cyfryzacja Placówki, wyposażenie pracowni szkolnych).

#FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 1 392 124,18 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 183 305,55 zł

 

Strony internetowe szkół biorących udział w projekcie, na których znajdziemy wszelkie informacje o projekcie wraz z Harmonogramem udzielania wsparcia w projekcie:

https://lo1.edupage.org/news/?gtnid=509#news-509

https://zsbialybor.pl/stawiamy-na-cyfryzacje-poprawa-jakosci-i-dostepnosci-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-ponadpodstawowych/

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie.pdf
Format: pdf, 142.08 kB