Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Inwestycje PROW

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie DPS w Bornem Sulinowie

 

PROW

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji

Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Wskaźnik realizacji celu operacji

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 obiekt.

Beneficjent:

Powiat Szczecinecki

Całkowita wartość realizowanej operacji: 50 138,00 zł

Dofinansowanie w wysokości: 31 902,00 zł

Termin realizacji zadania: 05.2021 r. – 10.2021 r.