Oto logo strony. Piękne ono jest

Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej – segmentu „A”

 

 

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

 

Zadanie pn „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej – segmentu „A” w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 5 w celu budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy typu szpitalnego oraz innymi robotami towarzyszącymi” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Całkowita wartość zadania – 548 023,74 zł

Kwota dofinansowania – 245 000,00 zł

 

Inwestycja zlikwiduje bariery architektoniczne pomiędzy trzema segmentami w budynku A i umożliwi swobodne i samodzielne przemieszczanie się mieszkańców, którzy w większości z racji choroby i niepełnosprawności mają ograniczoną sprawnością ruchową. Winda ułatwi mieszkańcom korzystanie z oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej DPS a także umożliwi samodzielne funkcjonowanie.

 

PFRON