Oto logo strony. Piękne ono jest

Remont sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Projekt pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze”

Całkowita wartość inwestycji - – 456 491,14 zł

Kwota dofinansowania – 200 000,00 zł