Oto logo strony. Piękne ono jest

Remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Całkowita wartość projektu - 2 002 302,05 zł

Kwota dofinansowania – 951 151,02 zł

Okres realizacji: 10.2019 r. – 11.2020 r.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze powiatu.

Planowane efekty: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez remont nawierzchni jezdni, chodnika, odtworzenie poboczy oraz latówki drogi powiatowej nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski na odcinku 4,015 km.