Oto logo strony. Piękne ono jest

Przywrócenie funkcjonalności systemu ppoż. w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Szczecin

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Projekt pn. „Przywrócenie funkcjonalności systemu ppoż. w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku”

Całkowita wartość inwestycji – 70 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 70 000,00 zł