Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zdrowie i pomoc społ.

Przydatne Linki

 

  • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

http://onkologia.szczecin.pl/


  • Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Odziała Wojewódzki w Szczecinie

http://www.nfz-szczecin.pl/


  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Zdrowia

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=104


  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Zdrowia

http://www.wz.wzp.pl/


  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ

 https://www.ekuz.nfz.gov.pl/


  • Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP

http://www.nfz-szczecin.pl/a4da8_zintegrowany_informator_pacjenta.htm


  • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RWDPL

https://rpwdl.csioz.gov.pl/


  • Krajowy Rejestr Nowotworów

http://onkologia.org.pl/k/baza-on-line/