Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa ulicy Narutowicza w m. Szczecinek

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w m. Szczecinek w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość całkowita zadania - 75.650,01

Wartość dofinansowania - 45.320,32 zł

Okres realizacji – 10.2021 r. – 12.2021 r

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, w obszarze odziaływania przejść dla pieszych.