Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024

Wartość zadania – 8 368 562,82 zł 

Wartość dofinansowania – 4 184 281,41 zł 

Okres realizacji – od 02.2024 r. do 12.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie - 11.12.2023r.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej 1183Z na odcinku od km 8+560 w m. Sulikowo do km 12+615 działka nr 371/1, 376 w obrębie ewidencyjnym Sulikowo, dz. Nr 194/2 w obrębie Ostrowąsy oraz dz. Nr 233 w obrębie Łęknica. Rozwiązania projektowe: Inwestycja polegać będzie na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej do 6,0m na odcinku 4,063km, wykonaniu poboczy utwardzonych krusz. łamanym o szerokości 1,0m oraz przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych. Początek inwestycji będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Sulikowo a koniec na wysokości wcześniej przebudowywanej drogi w km 12+623. Zjazdy publiczne zostaną wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R = 6,0m i będą posiadać nawierzchnię bitumiczną. Zjazdy indyw. wykonane będą z betonowej kostki brukowej typu Polbruk. Miejscami ograniczone zostaną bet. opornikami drogowymi a miejscami krawężnikami najazdowymi. Dodatkowo w miejscach od km 2+925 do 3+400,80 jezdnia zostanie ograniczona bet. opornikami drogowymi. Miejscowo zamontowane zostaną bariery energochłonne SP-04. Rowy odwadniające zostaną oczyszczone i odtworzone. W km 3+805,10 – 3+829,90 projektuje się nowy plac pod wiatę przystankową z odcinkiem chodnika wykonanego z bet. kostki brukowej typu Polbruk. Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku istniejących rowów oraz poboczy drogi, dalej w kierunku terenów zielonych.