Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Inwestycje PROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z

 

PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Drzonowo na odc. o dł. 1617,12 m, w wyniku której nastąpi podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz ulegnie poprawie dostępność dla mieszkańców do takich obiektów użyteczności publicznej jak: przystanki autobusowe, stacja kolejowa, sklep, kościół, poczta oraz boisko sportowe, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku realizacji operacji nastąpi przebudowa drogi na odcinku 1,617 km.

Beneficjent: Powiat Szczecinecki

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00035-65151-UM1600131/16 z dnia 31.05.2016 r.

Całkowita wartość realizowanej operacji: 5 349 414,41 zł.

Dofinansowanie w wysokości 2 337 334,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2018 r.  – 2019 r.