Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2023

Całkowita wartość zadania – 2 364 337,00 zł 

Wartość dofinansowania (50%) – 1.182.168,50 zł 

Okres realizacji – od 03.2023 r. do 12.2023 r.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 358IZ na odcinku Dreżno - Stepień w km od 10+905 do km 11,905 (1 km) wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 Ø 1200. W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostanie poszerzenie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej do 6,0 m oraz obustronne pobocza o szerokości l,0m. Wybudowane oraz przebudowane zostaną zjazdy zwykłe do posesji przyległych. W ramach przebudowy istniejący przepust betonowy wymieniony zostanie na przepust z rur stalowych z blachy falistej typu HELCOR, dno rowu na wylotach przepustu zostanie umocnione narzutem kamiennym a brzeg umocniony faszyną. Ścianki czołowe wlotu i wylotu przepustu umocnione zostaną żelbetowymi elementami prefabrykowanymi. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny w postaci teletechnicznego przepustu rurowego.

Parametry techniczne po przebudowie:

  1. Szerokość całkowita drogi = 8,00 m;
  2. Szerokość jezdni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfatowych = 6,00 m.
  3. Szerokość poboczy gruntowych = 2x1,00 m;
  4. Kategoria ruchu = KR4.