Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień - III etap

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień - III etap”, dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024

Całkowita wartość zadania – 8 018 998,83 zł

Wartość dofinansowania – 4 009 499,41 zł

Okres realizacji – od 04.2024 r. do 12.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie - 11.12.2023r.

Inwestycja polega na przebudowie 3,16 km drogi od km 6+745 do 9+650, tj. 2,905 km i od km 9+650 do 9+905, tj. 0,255 km wraz z przepustem JNI01007480 w km 8+358,70 o średnicy 0,80 m, na działkach 131, 262/1 obręb Drężno, 387 obręb Stare Wierzchowo, 13/1 obręb Stepień. Odcinek drogowy posiadał będzie szerokość nawierzchni asfaltowej 6,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,00 m. Po przebudowie łuki poziomie i pionowe będą posiadały parametry zgodne z rozporządzeniem o warunkach technicznych dróg, z odwodnieniem zaprojektowanym jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody poprzez pobocza gruntowe do istniejących rowów przydrożnych. Droga po przebudowie spełniać będzie warunki obciążeniowe dla drogi o kategorii ruchu KR-4.