Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Inwestycje PROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odcinku od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11

 

logo_prow_2 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1267Z na odcinku od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11 o dł. 2,522 km, w wyniku której nastąpi podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz ulegnie poprawie dostępność dla mieszkańców do Centrum wiejskiego – Mój Rynek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z o długości 2,522 km

Dofinansowanie: 2 663 329,00 zł