Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250Z w miejscowości Krosino

 

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250Z w miejscowości Krosino”

Całkowita wartość zadania (roboty budowlane) - 2.704.558,83 zł brutto

Dofinansowanie – 2.000.000,00 zł

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej 1250Z na odcinku ok. 483 m wraz z dwoma przepustami w miejscowości Krosino, gmina Grzmiąca. Nawierzchnię drogi zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej o zmiennej szerokości od 6,0 do 7,0 m ze spadkiem dwustronnym (daszkowym) wynoszącym 2% wraz z obramowaniem jezdni. Przewidziano wykonanie nowych chodników i poboczy oraz wykonanie zjazdów do sąsiadujących nieruchomości. Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Grzmiąca i pozytywnie wpłynie na jej rozwój i dostępność komunikacyjną oraz rozwój społeczno-gospodarczy terenów popegeerowskich.