Oto logo strony. Piękne ono jest

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o długości 6,05 km jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim

 

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o długości 6,05 km jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim" dofinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania - 11.289.183,45 zł

Dofinansowanie – 10.724.724,28 zł

Zadanie polega na przebudowie 6,05 km drogi powiatowej łączącej miejscowość Juchowo z miejscowością Radacz w gminie Borne Sulinowo, dzięki czemu podwyższone zostaną parametry techniczne i nośność drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym oraz zapewniona zostanie spójność sieci dróg publicznych. W efekcie planowanej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku, jakość dojazdu do miejscowości wiejskich, popegeerowskich co w konsekwencji przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej oraz rozwoju społeczno-gospod. powiatu szczecineckiego.