Oto logo strony. Piękne ono jest

Projekt przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007351" dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Całkowita wartość projektu - 1.865.447,67 zł

Kwota dofinansowania – 900.119,61 zł

Okres realizacji: 04-09.2020 r.

Cel projektu: Zapewnienie spójności terytorialnej i podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej nr 1284Z na odcinku 1 km Planowane efekty: poprawa dostępności komunikacyjnej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poszerzenie pasów ruchu miejscami do 3,15 m, przebudowa jednego skrzyżowania, przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007351, przebudowa zatok autobusowych i chodników.