Oto logo strony. Piękne ono jest

Projekt CIiPZ

 

 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ... 

 

Projekt pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, OŚ IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku w zakresie kształcenia zawodowego oraz dostosowane jego oferty do potrzeb rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę z przebudową pracowni budowlanej, instalacyjnej, spawalniczej, lakierniczo-blacharskiej i stolarni oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla uczniów i nauczycieli a także zakup wyposażenia lub doposażenia pracowni instalacyjnej, budowlanej, lakierniczo-blacharskiej, ręcznej i mechanicznej obróbki drewna.

 

Umowę o dofinansowanie podpisano w Szczecinku e dniu 28.07.2017 r.

Okres realizacji projektu: 23.11.2017 r . – 31.12.2018 r.

Przewidywana całkowita wartość projektu:  5 515 000,00 zł  z czego rozbudowa Centrum Innowacji i Praktyk wraz z dokumentacją projektową oraz kosztem Inspektora nadzoru to koszt będzie 4 515 000,00 zł, natomiast za kwotę 1 000 000,00 zł zakupione zostanie wyposażenie do pracowni ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, pracowni lakierniczo-blacharskiej, pracowni instalacyjnej oraz pracowni budowlanej.

Wkład Funduszy Europejskich - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 128 899,65 zł

Planowane efekty projektu:

  1. Wzrost zainteresowania potencjalnych uczniów i rodziców z obszaru Kontraktu Samorządowego Powiatu Szczecineckiego oraz powiatów sąsiadujących kształceniem w Zespole Szkół Technicznych;
  2. Możliwość dopasowania kształcenia  uczniów w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców z terenu oddziaływania Kontraktu Samorządowego;
  3. Wsparcie obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego;
  4. W rezultacie, z objętej wsparciem infrastruktury w trakcie realizacji projektu skorzysta co najmniej 90 osób.

 

Stan realizacji na 11.12.2017

Powiat Szczecinecki  wyłonił w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcę robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk. Umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych podpisano w dniu 23 listopada 2017 r. W pierwszym etapie wykonawca przygotuje pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową a następnie przystąpi do prac budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 81.

  

Stan realizacji na 14.05.2018

W dniu 06.03.2018 r. miało miejsce przekazanie placu budowy. Prace rozbiórkowe wykonano w całości, a obecnie trwają prace fundamentowe oraz instalacyjne przyłączenia sieci. Powoli wyłania się konstrukcja obiektu. Beneficjent w drodze procedury przetargowej wyłonił pierwszego dostawcę wyposażenia do pracowni lakierniczo – blacharskiej.  Wyposażenie dostarczy firma ABPLANALP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Podpisanie umowy zaplanowano na 18.05.2018 r. Czas realizacji dostawy sprzętu 18.07.2018 r. Kwota dostawy wyposażenia 262 173,91 zł.

 

  

Stan realizacji na 31.12.2018

Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową i rozbudową Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych. Ostatecznie inwestycja odebrana została Protokołem końcowym odbioru robót, spisanym w dniu 27.12.2018 r. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wydana została w dniu 14.12.2018 r.
Budowa tego nowoczesnego Centrum, w którym znajdują się pracownie: ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, instalacyjna, lakierniczo-blacharska oraz budowlana, pochłonęła prawie 4,5 mln zł. Wyposażenie tych czterech pracowni kosztowało prawie 1 mln zł.
Dostawcami wyposażenia do Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych byli:
1. ABPLANALP Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, która dostarczyła wyposażenie (maszyny, urządzenia, narzędzia i inny sprzęt) do pracowni lakierniczo-blacharskiej, na kwotę 262 173,91 zł brutto;
2. FIRMA HANDLOWA "MAJSTER" ROBERT TUBIELEWICZ z siedzibą w Szczecinku, dostawca maszyn, urządzeń, narzędzi i innego sprzętu do pracowni budowlanej na kwotę 165 491,58 zł brutto oraz wyposażenia do pracowni instalacyjnej ,na kwotę 116 001,30 zł;
3. ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI, który wyposażył pracownię ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, na kwotę 259 958,84 zł;
4. „EXPERT” Hurtownia BHP z siedzibą Szczecinku, która dostarczyła wyposażenie BHP do wszystkich pracowni na kwotę 28 474,55 zł;
5. COMDREV.PL. Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dostawca sprzętu komputerowego do wszystkich pracowni, na kwotę 23 907,96 zł;
6. BIURO INZYNIERYJNE „DOT” TOMASZ DUBIECKI z siedzibą w Mrowinie, która dostarczyła wyposażenie meblowe, na kwotę 124 200,00 zł.
Po dwukrotnej próbie wyłonienia dostawcy pozostałych pomocy dydaktycznych w drodze przetargu nieograniczonego, Beneficjent podjął decyzję o ich wyłonieniu w postępowaniu poza ustawą PZP. Dokonano analizy rynku i ostatecznie zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne, na kwotę 6 640,25 zł brutto.
Wyposażenie dostarczone zostało w 100% do końca 2018 r.