Oto logo strony. Piękne ono jest

Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych na 2,7 km dróg w powiecie szczecineckim

 

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

 

Projekt pn. „Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych na 2,7 km dróg w powiecie szczecineckim”

Całkowita wartość zadania - 1.686.629,22 zł

Dofinansowanie – 1.602.297,76 zł

Zadanie polega na modernizacji i remoncie 2,7 km dróg powiatowych o zniszczonej nawierzchni. Drogi te mają duże znaczenie komunikacyjne na terenie powiatu szczecineckiego. W efekcie planowanej inwestycji polegającej głównie na wykonaniu nakładek bitumicznych poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach, które ze względu na swój stan techniczny wymagają szybkiej interwencji. Znacznie poprawi się jakość dojazdu do miejscowości wiejskich, głownie popegeerowskich oraz dojazd dzieci do szkół podstawowych w obrębie powiatu.