Oto logo strony. Piękne ono jest

Modernizacja dachu łącznika auli z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Białym

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Projekt pn. „Modernizacja dachu łącznika auli z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Białym Borze”

Całkowita wartość inwestycji – 71 666,97 zł

Kwota dofinansowania – 71 666,97 zł