Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Inwestycje PROW

Mobil-stacja w Bornem Sulinowie

 

PROW

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Zadanie pn. „Mobil-stacja w Bornem Sulinowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie i wyposażenie Mobil-stacji w Bornem Sulinowie.

Wskaźnik realizacji celu operacji

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Beneficjent:

Powiat Szczecinecki

Całkowita wartość realizowanej operacji: 189 956,20 zł

Dofinansowanie w wysokości: 105 546,00 zł

Termin realizacji zadania: 11.2022 r. – 09.2023 r.