Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Gdzie się leczyć?

Leczenie Szpitalne

  

Zasady korzystania (strona NFZ) >> 

 

Szczecinek

Pomorski Ośrodek Diagnostyki medycznej „Podimed", Kościuszki 38-38B, 94 366 19 47

- okulistyka - hospitalizacja planowa

 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, tel. 94 374 33 33

  • szpitalny oddział ratunkowy, 94 372 68 05
  • anestezjologia i intensywna terapia, 94 372 68 51 dyżurka pielęgniarek
  • chirurgia ogólna, 94372 68 23 sekretariat, 94 372 68 22 dyżurka pielęgniarek
  • choroby wewnętrzne, 94 372 68 13 sekretariat, 94 372 68 12, 94 372 68 11, 94 372 68 16 dyżurka pielęgniarek
  • neonatologia, 94 372 68 38
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 94 372 68 43 sekretariat, 94 372 68 42 dyżurka pielęgniarek
  • pediatria, 94 372 68 70
  • położnictwo i ginekologia, 94 372 68 34 sekretariat, 94 372 68 31, 94 372 68 61 dyżurka pielęgniarek (zawieszenie pracy oddziału w dniach 1-9 stycznia 2022)

 

Scanmed Kardiologia Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 7, tel. 94 374 35 61

  • kardiologia

 

Centrum Usług Medycznych „Dializa" Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 7, tel. 94 372 73 80

  • nefrologia