Oto logo strony. Piękne ono jest

Dobry klimat dla zawodowców

 

Dobry klimat dla zawodowców ...

 

Tytuł projektu: „Dobry klimat dla zawodowców” -  wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego: Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Techników Zawodowe przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku.

Projekt zakłada realizację:

  1. Programu praktyk zawodowych dla uczniów
  2. Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL,  certyfikowane kursy zawodowe
  3. Doradztwa zawodowego,
  4. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
  5. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
  6. Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych

 

W projekcie do końca 2020 roku weźmie udział 720 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

 

Wartość projektu to 3 812 505,24 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 431 253,90 zł.

 

Linki do stron szkół:

 

ZS nr 1

http://zs1ken.pl/

 

ZS nr 6

https://www.zsswiatki.pl/projekty-edukacyjne/dobry-klimat-dla-zawodowcow

 

ZS n2 2

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/?p=294

 

Zespół Szkół Technicznych

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text20&subpage=0

 

 

 

Harmonogram wsparcia udzielanego w ramach projektu: „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego:

 

ZS Nr 1 w Szczecinku

http://zs1ken.pl/category/klimatdlazawodowcow/aktualnosci/

 

ZS Nr 2 w Szczecinku

http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/?p=294

 

ZS Nr 6 w Szczecinku

https://www.zsswiatki.pl/projekty-edukacyjne/dobry-klimat-dla-zawodowcow

 

Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku

https://zstszczecinek.edupage.org/text/?text=text/text20&subpage=2