Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: PO Polska Cyfrowa

Cyfrowy Powiat

 

Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada cyfryzację Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz jednostek podległych – Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego i Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.

 

Wartość grantu:  231 774,70  zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 100%

 

Link do strony Programu Cyfrowy Powiat

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat