Oto logo strony. Piękne ono jest

Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku

 

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

 

Projekt pn. „Budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku”

Całkowita wartość zadania (roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia do pracowni) - 3.213.592,17 zł brutto

Dofinansowanie – 3.149.320,33 zł (98%)

Inwestycja obejmuje: 1. budowę budynku inwentarskiego o powierzchni całkowitej ok. 261,97 m2, parterowego przy ZS Nr 6, zadaszonej płyty gnojowej o powierzchni całkowitej ok. 20,00 m2 ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, niezbędnymi instalacjami, kojcem dla psów i wybiegiem dla ptactwa pod potrzeby kształcenia w zawodzie technik weterynarii wraz z zakupem wyposażenia do utworzonych pracowni – prosektorium i gabinetu weterynaryjnego (w tym m.in: fantom świni, stół sekcyjny, aparat USG i inne). Dodatkowo przy budynku powstanie ok. 6 miejsc postojowych i pas zieleni; 2. rozbudowę pracowni cieplnej i cieplno-chemicznej obórki metalu (kuźni) w warsztatach szkolnych ZST wraz z wentylacją pod potrzeby kształcenia w zawodzie technik mechanik wraz z budową nowoczesnego zadaszenia placu nad tą pracownią i zakupem wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego - obróbki metalu (w tym hydraulicznych nożyc gilotynowych do cięcia stali, tokarki uniwersalnej, frezarki uniwersalnej i symulatora różnych technik spawania). Remont pomieszczenia pracowni polegać będzie m. in: na wymianie okładzin ścian i sufitów, wykonaniu posadzki z płytek, instalacji w tym m.in. elektrycznej i wentylacji. Na placu przy kuźni po pracach przygotowawczych posadowiona zostanie wiata - zadaszenie wykonane w technologii szkieletu stalowego na stopach fundamentowych z wypełnieniem poliwęglanem wraz z oświetleniem i instalacjami. Realizacja inwestycji poprawi poziom kształcenia oraz stworzy dobre warunki opieki i utrzymania zwierząt hodowanych przez ZS Nr 6 oraz znacznie poprawi warunki kształcenia praktycznego w każdej ze szkół, dostosowując je do podstawy programowej oraz wymogów rynku pracy, co w konsekwencji przełoży się na efekty edukacyjne i przyszłość zawodową młodzieży a w szczególności na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia u lokalnych przedsiębiorców, którzy poszukują wciąż lepiej wykwalifikowanej kadry.