Oto logo strony. Piękne ono jest

Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku

 

 

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekt pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku” dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa programu – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2021

Całkowity koszt inwestycji - 16 122 976,96 zł

Wartość dofinansowania – 4 500 000,00 zł

 

W ramach zadania wybudowana zostanie wolnostojąca hala sportowo-widowiskowa, o szerokości 31,26 m, długości 39,00 m i wysokości 12,44 m, w części sali sportowej – parterowa, w części zaplecza – trzykondygnacyjna. Na parterze budynek podzielony będzie na dwie części: salę widowiskowo-sportową oraz zaplecze socjalno-techniczne. Na pierwszym piętrze znajdzie się widownia otwarta na salę sportową oraz pomieszczenie sportowo-rekreacyjne. W hali znajdzie się 150 miejsc siedzących dla publiczności. W ramach zadania zaplanowano również zakup wyposażenia.