Oto logo strony. Piękne ono jest

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej kwalifikacja wojskowa w naszym kraju potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia br. Osoby z terenu powiatu szczecineckiego staną przed komisją w okresie od 1 do 28 lutego.

Zdjęcie do Kwalifikacja Wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 1 do 28 lutego 2024 r., z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanie 445 młodych mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz 131 rocznika starszego urodzonych w latach 2000-2004.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego, ul. Artyleryjska 9 (budynek dawnego ZS Nr 3) w Szczecinku, w godz. od 8:00 do 13:00.

Terminy dla poszczególnych gmin:

1. Gmina Barwice  - 1-2 lutego

2. Miasto Szczecinek - 5-15 lutego

3. Gmina Borne Sulinowo - 16 i 19 lutego

4. Gmina Biały Bór  - 20-21 lutego

5. Gmina Grzmiąca - 22 lutego 

6. Gmina Szczecinek  - 23 i 26 lutego

7. Kobiety 27 lutego

8. Dzień dodatkowy 28 lutego

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności