Oto logo strony. Piękne ono jest

Dotacja dla projektu „Stawiamy na cyfryzację” !

Powiat Szczecinecki uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Stawiamy na cyfryzację" – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych”.

Zdjęcie do Dotacja dla projektu „Stawiamy na cyfryzację” !

2 czerwca 2023 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 został ogłoszony pierwszy duży nabór wniosków skierowany do szkół i placówek systemu oświaty, realizujących kształcenie ogólne na poprawę jakości i dostępności kształcenia ogólnego poprzez bezpośrednie wsparcie dla uczniów, nauczycieli jak i samych szkół. Instytucją organizującą nabór był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Nabór wniosków odbywał się w trybie konkurencyjnym. Dostępna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła 49 566 705,90 zł, zaś maksymalny poziom dofinansowania Unii Europejskiej 85 % wydatków kwalifikowalnych.

W terminie naboru złożone zostały aż 84 wnioski o łącznej wartości projektów wynoszącej 133 601 272,66 zł, co stanowiło niemal trzykrotność dostępnej puli środków w naborze. Powiat Szczecinecki aplikował w konkursie o środki dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze. Złożony został wniosek opiewał na 1 392 124,18 zł, z czego: - dofinansowanie ze środków europejskiego funduszu społecznego plus w ramach programu fundusze europejskie dla pomorza zachodniego 2021-2027 stanowiło 1 183 305,55 zł, zaś wkład własny Powiaty wynosił 208 818,63 zł.

16 stycznia br. ogłoszono wyniki naboru. Spośród 84 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 40. Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 183 305,55 zł! Powiatowym ekspertem w rzeczonym temacie była Karolina Filowiat. 

W ramach projektu:

 wyposażymy pracownie szkolne w monitory interaktywne wraz z komputerami przeznaczonymi do współpracy z monitorem,

 zakupimy nowoczesne materiały dydaktyczne, tj.: programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, stanowiące zestaw sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, stworzonych z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,

 wyposażymy pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

  zrealizujemy dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,

 zorganizujemy kółka zainteresowań,

 przeprowadzimy doradztwo zawodowe dla uczniów,

 wprowadzimy program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce (1 000 zł przez okres 10 miesięcy),

 przeprowadzimy szkolenia dla uczniów: „Branżowe Symulacje Biznesowe - zarządzanie firmą + planowanie biznesu" oraz "Start UP Shaker – warsztaty biznesowe dla młodzieży",

 udoskonalimy kompetencje zawodowe nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności