Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

LGD POJEZIERZE RAZEM

LGD POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 2/2017/G.

2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 6 marca 2017r.

3. Termin składania wniosków: od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r.

4. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. 28-go Lutego nr 16, pokój nr 3, 78-400 Szczecinek, w terminie od 05 kwietnia 2017r. do 25 kwietnia 2017r., w następujące dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 7:00 do 15:00; zaś we czwartki w godz. od 8:00 do 16:00. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

5. Forma wsparcia

a)     refundacja poniesionych kosztów;

b)     do 90 % kosztów kwalifikowalnych;

c)      dla jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) poziom wsparcia wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych;

6. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje
i działania integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;

7. Warunki udzielenia wsparcia: określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. z 2016, poz.1390) oraz w Wytycznych nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

8. Wysokość limitu środków: 150 000,00zł; (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy,-).

9. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku o powierzenie grantu przez Radę LGD: jest uzyskanie minimum 21 punktów, określonych w lokalnych kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

10. Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego: Organizacja wydarzeń i działań społecznych, integrujących, aktywizujących i edukacyjnych oraz kształtujących postawy przedsiębiorcze, innowacyjne i proekologiczne – np. warsztatów, szkoleń, konferencji, festiwali, imprez masowych, itp., w tym zakup wyposażenia, narzędzi i instrumentów do ich przeprowadzenia.

11. Miejsce udostępnienia informacji konkursowej Szczegółowe informacje: dotyczące naboru,  w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku  o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu oraz wzoru umowy o powierzenie grantu są dostępne w siedzibie Biura LGD POJEZIERZE RAZEM oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: www.lgd.szczecinek.pl w zakładce pt.: „NABORY WNIOSKÓW”. Na stronie internetowej LGD POJEZIERZE RAZEM dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać: od pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM: tel./fax: 0-94-37-292-63 oraz drogą e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl.

 

 

Załączniki do ogłoszenia i materiały do pobrania:

 1. Wniosek o dotację w konkursie grantowym
 2. Umowa o powierzenie grantu wraz z załącznikami
 3. Wniosek o płatność
 4. Kryteria oceny operacji
 5. Karta opisu operacji
 6. Karta oceny formalnej
 7. Karta oceny merytorycznej
 8. Formularz odwołania od decyzji rady
 9. Protokół z czynności kontrolnych Projektów Grantowych
 10. Sprawozdanie z realizacji operacji
 11. Ogłoszenie o naborze - warunki wyboru operacji

 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.