Oto logo strony. Piękne ono jest

Obrady Zarządu Powiatu Szczecineckiego

Wczorajsze (04.08.2016)  posiedzenie  Zarządu Powiatu Szczecineckiego  było nietypowe. Wszystko za sprawą „wyjazdu w teren” mającego na celu wizytację realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych i remontowych. Zanim jednak Członkowie Zarządu ruszyli w drogę pochylili się nad wieloma ważnymi kwestiami. Pierwszym punktem obrad było zapoznanie się Zarządu z  procedurą kwalifikacji rodzin zastępczych, ich szkolenia oraz nadzór nad wykonywaniem pieczy. W niełatwy, zmuszający do refleksji i żywej dyskusji  temat wprowadziły obecnych pani Sylwia Kuczyńska oraz Magdalena Niedzielin z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W drugiej kolejności Zarząd przystąpił do podjęcia uchwał. Dokonano m.in. zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016. Rzeczone zmiany dotyczyły obszaru  oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

W sprawach majątkowych Zarząd zapoznał się z  wnioskiem wykonawcy stadionu lekkoatletycznego firmy Timex Obiekty Sportowe S.A z Warszawy, który zasygnalizował konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na wykonaniu stabilizacji gruntu cementem w obrębie nawierzchni syntetycznych,  co w zaplanowanym projekcie inwestycyjnym wygeneruje dodatkowy koszt.  Istnieje realna obawa, że nie zastosowanie się do zaleceń, zaledwie po roku użytkowania sprawi, iż nawierzchnia syntetyczna zacznie  się odkształcać. Członkowie Zarząd postanowili  zasięgnąć technicznej opinii i  w najbliższym czasie podejmą stosowne decyzje.

W części poświęconej gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu szczecineckiego Zarząd przychylił się do wniosku kierownika Zakładu Obsługi Nieruchomości o wyrażenie zgody na udzielenie noclegów dla studentów odbywających praktyki w firmie Kronospan.

Ostatni punkt porządku obrad stanowiło zaakceptowanie materiałów na sesję Rady Powiatu. Zarząd zaakceptował wniosek Wójta Gminy Szczecinek o podjęcie uchwały Rady Powiatu o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej działającej w Gminie Szczecinek.

Następnie przyszedł czas na część „wyjazdową” wczorajszych obrad. W pierwszej kolejności Członkowie Zarządu odwiedzili plac budowy stadionu lekkoatletycznego. Z aktualnie trwającymi pracami wizytujących zapoznał kierownik budowy. Członkowie Zarządu najbardziej interesowali się podniesioną podczas posiedzenia sprawą nawierzchni syntetycznej i koniecznością wykonania wspomnianych robót dodatkowych.

Drugim punktem była wizyta w szpitalu. Na gości czekali już prezes Radosław Niemiec oraz dyrektor ds. medycznych Marek Ogrodziński. Wspomniani panowie oprowadzili odwiedzających po remontowanych oddziałach i zreferowali przebieg przeprowadzanych prac. Członkowie Zarządu mieli również możliwość przyjrzenia się z bliska nowoczesnej karetce, zapoznania się z jej wyposażeniem i elementami technicznymi.  

 

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności