Oto logo strony. Piękne ono jest

Kolejna „Środa z funduszami”

Dzisiaj (03.08.2016) odbyło się kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z funduszami”. Tym razem temat przewodni brzmiał: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych”. Na samym początku specjalistki ds. funduszy europejskich Joanna Grosicka i Katarzyna Śmiechowska wprowadziły uczestników w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 –2020. Następnie  zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku  Maciej Batura przekazał zebranym istotne informacje dotyczące usług rynku pracy świadczonych bezrobotnym przez Powiatowe Urzędy Pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo i rozwój zawodowy, a także instrumenty rynku pracy m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  staże.

Przyszli beneficjenci dowiedzieli się także  na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć bezrobotni, którzy myślą o podjęciu działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnikom przybliżono temat instrumentów zwrotnych – niskoprocentowych pożyczek dla bezrobotnych na podejmowanie działalności gospodarczej.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. 28 Lutego 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności