Oto logo strony. Piękne ono jest

Szpital przywraca możliwość odwiedzin pacjentów

Od 17 czerwca 2021 roku Szpital w Szczecinku przywraca możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych/przebywających w oddziałach szpitalnych w sposób zgodny z poniższym regulaminem.

Zdjęcie do Szpital przywraca możliwość odwiedzin pacjentów

 I. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godzinach ustalonych przez koordynatorów poszczególnych oddziałów nie inaczej niż między godziną 10:00 a 18:00

2. Od osób odwiedzających pacjentów w szpitalu wymagany jest certyfikat szczepienia, który należy okazać przy wejściu do oddziału.

3. Odwiedzający powinni przed wejściem do oddziału zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maskę chirurgiczną w czasie trwania odwiedzin.

4. Odwiedziny mogą odbywać się pojedynczo, tylko w przypadkach szczególnych np. pacjent w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny kilku osób w celu pożegnania się z bliskim.

5. Osoba odwiedzająca pacjenta obowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zastosować się do wszystkim poleceń i wskazówek personelu medycznego w Szpitalu.

6. Odwiedziny mogą odbywać się w wyznaczonych miejscach w każdym oddziale jak poprzednio z zachowaniem środków wszelkich zasad sanitarno-epidemiologicznych. Miejsce odwiedzin wskazuje i nadzoruje personel danego oddziału.

7. Odwiedziny mogą odbywać się w salach intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych tylko w przypadkach szczególnych np. pacjent w stanie terminalnym dopuszcza się odwiedziny kilku osób w celu pożegnania się z bliskim.

8. Ze względu na zachowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych w trakcie pandemii jednego pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba.

9. Dzieci do 12 roku życia nie mogą odwiedzać chorych, natomiast pozostałe pod opieką dorosłych z certyfikatem szczepienia(dziecko i rodzic).

10. Pracownicy Szpitala mają prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin w oddziałach.

11. Osoba odwiedzająca, upoważniona przez pacjenta, ma prawo uzyskać informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Informacji udzielają koordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni w godzinach ustalonych przez koordynatora oddziału.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności