Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Przeznaczone do sprzedaży

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego, położonej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek. Nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Szczecinek, przy ul. G. Narutowicza w Szczecinku.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 30 października 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, w sali nr 309:

 • cena wywoławcza nieruchomości – 681 000,00 zł (w cenie 23 % VAT)
 • wadium – 68 100,00 zł
 • minimalne postąpienie – 6 810,00 zł

 

I.            Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KO1I/00062269/7 położona jest w Szczecinku przy ul. G. Narutowicza. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 2/15 o powierzchni 0,2022 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek.

 

II.            Opis i powierzchnia nieruchomości:

 • dostępność komunikacyjna - dobra,
 • działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. G. Narutowicza w Szczecinku,
 • bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie – dobre (zabudowa usługowa i mieszkaniowa),
 •  kształt działki regularny,
 • rzeźba terenu – płaska,
 • działka sklasyfikowana jako użytek gruntowy Bp – zurbanizowane treny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
 • przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej oznaczonej symbolem kdD400, przewód energetyczny niskiego napięcia oznaczony symbolem eND, sieć wodociągowa oznaczona symbolem woD300 oraz symbolem wo125, przewód gazowy średniego ciśnienia oznaczony symbolem gs180 oraz przewód gazowy niskiego ciśnienia oznaczony symbolem gnD63 oraz symbolem gnD200, przewód telekomunikacyjny oznaczony symbolem t.

                        Ww. sieci nie podlegają sprzedaży, ponieważ stanowią własność przedsiębiorstw.

                        Nie wyklucza się istnienia na działce również uzbrojenia, o którym brak informacji branżowych oraz które nie zostało ujawnione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Ponadto na nieruchomości znajdują się studzienki kanalizacyjne.

 •  przez działkę, na całej jej długości przebiega rów z wodą,
 • na nieruchomości wybudowany został zjazd z kostki betonowej i granitowej stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

III.            Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V” w Szczecinku nieruchomość oznaczona jest symbolem 11U – teren zabudowy usługowej.

Działka położona jest poza obszarem rewitalizacji, określonym w uchwale Nr LIV/480/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek.

Zagospodarowanie nieruchomości winno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

IV.            Termin zagospodarowania nieruchomości:

Proponuje się zagospodarować nieruchomość w terminie do 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

V.            Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań, innych niż wynikające z treści pkt. V.

 

VI.            Informacje dodatkowe:

 • Powiat Szczecinecki nie posiada badań geologicznych dla nieruchomości objętej ogłoszeniem o przetargu,
 • Powiat Szczecinecki nie ponosi odpowiedzialności za infrastrukturę znajdującą się w ziemi,
 • nieruchomość została wydzierżawiona do dnia 31 maja 2024 r. Do dnia podpisania aktu notarialnego umowa zostanie rozwiązana.

 

VII.            Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Dziaka nr 2/15 położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Przetarg został ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach, oznaczonych ewidencyjnie nr:

 • 2/14 – z urządzoną księgą wieczystą KO1I/00062560/7,
 • 285/1 – z urządzoną księgą wieczystą KO1I/00029036/2,
 • 285/2 – z urządzoną księgą wieczystą KO1I/00028208/2.

 

VIII.            Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną/zainteresowany kupnem nieruchomości osobę/podmiot, do dnia 23 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony - działka nr 2/15 położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek” formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (decyduje data wpływu do urzędu), wg wzoru stanowiącego załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, w sali nr 309.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, najpóźniej do dnia 23 października 2023 r. włącznie (na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr działki oraz obręb ewidencyjny), na rachunek Starostwa Powiatowego w Szczecinku w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek Nr: 98 8566 1042 0501 1287 2004 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Wpłacone wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.