Oto logo strony. Piękne ono jest

19 lutego odbędzie się 73. sesja Rady Powiatu

19 lutego br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej im. Józefa Macichowskiego Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbędzie się 73. sesja Rady Powiatu w Szczecinku.

Zdjęcie do 19 lutego odbędzie się 73. sesja Rady Powiatu

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji (Nr LXXII/2024 z 29.01.2024 r.).

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolna trybuna dla zaproszonych parlamentarzystów, radnych sejmiku województwa zachodniopomorskiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczecinecki w 2023 roku.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia Gminie Barwice pomocy finansowej;

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024;

c) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2025;

d) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024-2036;

e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku;

f) w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.

8. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie sesji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności